Jak odliczyć VAT od zakupu samochodu firmowego?
Wyjątkowa okazja na odliczenie 100% VAT od ceny samochodu osobowego

Kontakt w sprawie oferty

formularz kontaktowy
Aby otrzymać ofertę wypełnij formularz zapytania ofertowego


kontakt telefoniczny
Skontaktuj się z naszym doradcą pod numerem
665 800 832kalkulator kredytów samochodowych


wniosek kredytowy

Kredyt samochodowy 50/50


Jak odliczyć VAT od zakupu samochodu firmowego


Od dnia 01.01.2014 pojawiła się okazja odliczania 100% VAT od zakupu samochodów ciężarowych w karoserii osobowych ( tzw. aut z kratką).

 

 

Sytuacja taka jest wynikiem:

     - wygaśnięcia dotychczasowych przepisów obowiązujących do 31.12.2013 i brakiem wprowadzenia nowych przepisów nowelizujących wg. zatwierdzonej zgody Rady Unii Europejskiej.
- wejściem w życie od 01.01.2014 przepisów wcześniej obowiązujących, to jest przepisów zgodnych z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług.

 

 

Stan prawny, pozwalający na odliczenia 100 % VAT zostanie utrzymany do czasu wdrożenia do polskiego prawa derogacji zatwierdzonej przez Radę Unii Europejskiej z dnia 17 grudnia 2013 roku. W tej chwili nie określono dokładnego terminu zmiany, prawdopodobny termin to 01.03.2014 r.      W rezultacie powstało terminowe „okno podatkowe na odliczanie VAT”, które wielu przedsiębiorców wykorzysta na zakup samochodów. Bardzo ważnym w takich sytuacjach jest moment podpisania umowy leasingu czy kredytu (zakup).  W przypadku umowy leasingu jeśli podatnik zdąży podpisać umowę leasingu do dnia wejścia w życie nowelizacji, to będzie mógł do końca trwania umowy leasingu korzystać ze swoich praw nabytych tzn. odpisywać 100% VAT od rat leasingowych. W przypadku zakupu samochodu i skorzystania z kredytu cały VAT będzie można odliczyć w miesiącu zakupu.   Wyjątkowa okazja odliczenia VAT zawartego w cenie pojazdu dotyczy tylko określonych rodzajów samochodów.

 

Jakie to więc samochody?

 

 

Na to pytanie odpowiedź zawarta jest w Artykule 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W punkcie 2 tego artykułu ustawodawca określa, że ograniczenia możliwości odpisu VAT nie dotyczą:

    1. pojazdów samochodowych, w których liczba miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 3 lub więcej i dopuszczalna ładowność jest równa lub większa 500 kg.
2. „pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

 

 

Dodatkowo warto pamiętać o wymogach dokumentowych jakie musi spełniać samochód, od którego planujemy odliczyć cały VAT:

1. Wyciąg ze świadectwa homologacji, wystawionego przez producenta lub importera (oryginał lub kopia), z którego wynika że pojazd nie jest samochodem osobowym, określona jest minimalna dopuszczalna ładowność dla wskazanej liczby miejsc,

2. Karta pojazdu i dowód rejestracyjny, z których wynika, że jest to samochód inny niż osobowy, z właściwie określoną dopuszczalną ładownością oraz liczbą miejsc,

3. Faktura VAT sprzedaży, wystawiona przez dostawcę, z której wynika, że zbywany pojazd jest samochodem ciężarowym,

 

 

Zobacz naszą ofertę na zakup samochodów z pełnym odliczeniem VAT  Oferty na kredyt samochodowy Oferty leasingowe Oferty ubezpieczeniowe


Artykuły
 • Kredyt na auto - więcej »
 • Auto na raty - więcej »
 • Jak odliczyć VAT od zakupu samochodu firmowego - więcej »
 • Kredyt samochodowy wraz z ubezpieczeniem - więcej »
 • Kredyt na zakup samochodu osobowego dla klienta indywidualnego - więcej »
 • Kredyt na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony dla klienta indywidualnego - więcej »
 • Podstrona1 - cała prawda
 • Dokumenty Podstrona1 - Podstrona1 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona1 - Podstrona1 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona1 - Podstrona1 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona1 - Podstrona1 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona1 - Podstrona1 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona1 - Podstrona1 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona1 - Podstrona1 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona1 - Podstrona1 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona1 - Podstrona1 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona1 - Podstrona1 - więcej »
 • Podstrona2 - cała prawda
 • Dokumenty Podstrona2 - Podstrona2 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona2 - Podstrona2 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona2 - Podstrona2 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona2 - Podstrona2 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona2 - Podstrona2 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona2 - Podstrona2 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona2 - Podstrona2 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona2 - Podstrona2 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona2 - Podstrona2 - więcej »
 • Dokumenty Podstrona2 - Podstrona2 - więcej »

Sfinansowaliśmy zakup 24042  pojazdów 

Szybki kontakt

665 800 832